МҦҔАМБЕТҔАЛИЕВА, М.. ҔҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҔ ӘРЕКЕТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 32, n. 1, jan. 2016. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/117>. Дата доступа: 26 oct. 2021