Мҧҕамбетҕалиева, М.. " ҔҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҔ ӘРЕКЕТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ" Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 32 Номер 1 (14 January 2016)