Kassen., G., Madalieva., Z., & Mukasheva., A. (2016). Арт-педагогический аспект профилактики суицидальных проявлений среди подростков и молодежи. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы суицидті көріністердің арт-педагогикалық алдын- алу аспектісі.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 45(2). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/303