Kassen., G.A., Z.B. Madalieva., & A.B. Mukasheva.. " Арт-педагогический аспект профилактики суицидальных проявлений среди подростков и молодежи. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы суицидті көріністердің арт-педагогикалық алдын- алу аспектісі.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 45.2 (2015): n. pag. Веб. 22 Oct. 2021