Seisenbekov., Y. 2016 May 1. Күш мүмкіншіліктерінің даму деңгейінжоғарылататын атлетикалық гимнастика арқылы білім алушы жастардың дене тәрбиесі үдерісін жетілдіру. Совершенствование процесса физического воспитания обучающейся молодежи, повышающей уровень развития силовых способнос... Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 45:2