Kispayev., Т.А.. " Двигательная активность и физическая подготовленность обучающихся в общеобразовательных школах г. Караганды. Қарағанды қаласының жалпы білім беретін мектептеріндегі білім алушылардың қозғалыс белсенділігі мен дене дайындығы.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 45.2 (2015): n. pag. Веб. 16 Oct. 2021