Yntymakov., ., Аltynbayeva., S., Baimbetova., K., & Skabayeva., . 2016 May 1. Жоғары білімдегі оқу жетістіктерін сырттай бағалау: 2014 жылдың нәтижелері мен көрсеткіштері.Внешняя оценка учебных достижений в высшем образовании: результаты и показатели 2014 года.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 45:2