Kassen., G. (2016). Две стороны гуманистической сущности самоактуализации и самотрансцендентации. Өзін-өзі өзектендіру және өзін-өзі дамытудың ізгілікті мәнінің екі жақтылығы.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 45(2). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/319