Kassen., G.. " Две стороны гуманистической сущности самоактуализации и самотрансцендентации. Өзін-өзі өзектендіру және өзін-өзі дамытудың ізгілікті мәнінің екі жақтылығы." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 45 Номер 2 (1 May 2016)