Mynbayeva., A., & Smailova, A. 2016 May 4. Применение арт-технологий как средства формирования самооценки студентов в адаптационной период.Арт-технологияларды қолдану бейімделу кезеңінде студенттердің өзін-өзі бағалауынқалыптастыру құралы ретінде. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 46:3