Mynbayeva., A., & A. Smailova. " Применение арт-технологий как средства формирования самооценки студентов в адаптационной период.Арт-технологияларды қолдану бейімделу кезеңінде студенттердің өзін-өзі бағалауынқалыптастыру құралы ретінде." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 46.3 (2015): n. pag. Веб. 19 Oct. 2021