Mynbayeva., A., AND Smailova, A.. " Применение арт-технологий как средства формирования самооценки студентов в адаптационной период.Арт-технологияларды қолдану бейімделу кезеңінде студенттердің өзін-өзі бағалауынқалыптастыру құралы ретінде" Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 46 Номер 3 (4 May 2016)