Тахттыходжаева, . (2016). КОМПЬЮТЕРДЕ ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕП ОРЫНДАУЫ.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 30(2-3). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/34