DOSANOVA, U. Zh.. Зaдaчи вокaльного педaгогa в воспитaнии современного студентa. Қaзіргі зaмaн студенттеріне вокaл мұғaлімнің білім беру міндеттері.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 47, n. 1, jan. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/353>. Дата доступа: 22 jan. 2021