Dosanova, U. (2017). Зaдaчи вокaльного педaгогa в воспитaнии современного студентa. Қaзіргі зaмaн студенттеріне вокaл мұғaлімнің білім беру міндеттері.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 47(1). Получено с https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/353