Dosanova, U.. " Зaдaчи вокaльного педaгогa в воспитaнии современного студентa. Қaзіргі зaмaн студенттеріне вокaл мұғaлімнің білім беру міндеттері.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 47.1 (2016): n. pag. Веб. 17 Jan. 2021