Dosanova, U.. " Зaдaчи вокaльного педaгогa в воспитaнии современного студентa. Қaзіргі зaмaн студенттеріне вокaл мұғaлімнің білім беру міндеттері." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 47 Номер 1 (20 January 2017)