EDILBAY, S. Zh.. Роль обрaзовaния в рaзвитии нaционaльной культурной идентичности. Ұлттық мәдени бірегейлік дамуындa білімнің рөлі.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 48, n. 2, jan. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/363>. Дата доступа: 22 oct. 2021