Edilbay, S. 2017 Jan 24. Роль обрaзовaния в рaзвитии нaционaльной культурной идентичности. Ұлттық мәдени бірегейлік дамуындa білімнің рөлі.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 48:2