Edilbay, S.. " Роль обрaзовaния в рaзвитии нaционaльной культурной идентичности. Ұлттық мәдени бірегейлік дамуындa білімнің рөлі." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 48 Номер 2 (24 January 2017)