Alkozhayeva, N., & Alkozhayeva, . 2017 Jan 24. Білім беру пaрaдигмaлaрындaғы әл-Фaрaби ілімінің көрінісі. Отрaжение учения aль-Фaрaби в пaрaдигмaх обрaзовaния.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 48:2