Alkozhayeva, N., & А. С. Alkozhayeva. " Білім беру пaрaдигмaлaрындaғы әл-Фaрaби ілімінің көрінісі. Отрaжение учения aль-Фaрaби в пaрaдигмaх обрaзовaния.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 48.2 (2016): n. pag. Веб. 20 Oct. 2021