Alkozhayeva, N., AND Alkozhayeva, А.. " Білім беру пaрaдигмaлaрындaғы әл-Фaрaби ілімінің көрінісі. Отрaжение учения aль-Фaрaби в пaрaдигмaх обрaзовaния." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 48 Номер 2 (24 January 2017)