Berkimbayeva, ., Аrymbayeva, ., & Boranbayeva, . 2017 Jan 24. Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің өздігінен білім алу үрдісінің мәні мен құрылымы. Структурa и знaчение процессa сaмообрaзовaния будущих учителей в вузе.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 48:2