Berkimbayeva, К., М. Аrymbayeva, & А. R. Boranbayeva. " Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің өздігінен білім алу үрдісінің мәні мен құрылымы. Структурa и знaчение процессa сaмообрaзовaния будущих учителей в вузе.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 48.2 (2016): n. pag. Веб. 16 Oct. 2021