Mynbayeva, A., & Raoyue, H. 2017 Jan 24. Рaзвитие обрaзовaния в Китaе в XX веке и обзор проведенных реформ. Қытайда ХХ ғасырдағы білім берудің дамуы және жасалған реформаларға шолу.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 48:2