Nazarenko, G.. " Формирование системы ценностей старшеклассников как субъектов гражданского общества средствами проектной деятельности. Жобалау іс- əрекеті құралдары арқылы азаматтық қоғам субъектісі ретінде жоғары сынып оқушыларының құндылықтар жүйесін қалыптастыру.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 41.1 (2014): n. pag. Веб. 24 Oct. 2021