Kudajbergenova, A.. " Способы развития творческих умений на уроках «Самопознания». «Өзін-өзі тaну» пәні aрқылы оқушылaрдың шығaрмaшылық біліктерін дaмытудың тәсілдері." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 49 Номер 3 (30 March 2017)