Nagymzhanova, К.. " Cтуденттердің педагогикалық креативтігін қалыптастыру парадигмалары жəне тұғырлары.Подходы и парадигмы формирования педагогической креативности студентов.." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 41.1 (2014): n. pag. Веб. 25 Oct. 2021