Irsaliyev, S., & Kopeyeva, A. 2018 Apr 1. АДЕКВАТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. Мемлекеттік аттестацияның Қазақстан мектептерінің жұмысының сапасын бағалаудағы барабарлығы. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 53:4