Irsaliyev, S., & A. Kopeyeva. " АДЕКВАТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. Мемлекеттік аттестацияның Қазақстан мектептерінің жұмысының сапасын бағалаудағы барабарлығы." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], 53.4 (2017): 68-79. Веб. 22 Oct. 2021