Irsaliyev, S., AND Kopeyeva, A.. " АДЕКВАТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. Мемлекеттік аттестацияның Қазақстан мектептерінің жұмысының сапасын бағалаудағы барабарлығы" Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 53 Номер 4 (1 April 2018)