Damianov, K. 2016 Jan 14. Team interaction for integration of students with intellectual disabilities. Интеграция школьников с ограниченными возможностями через командное взаимодействие. Мүмкіндігі шектеулі мектеп оқушыларының кіріктірілген командалық өзара әрекеттестіктері.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая. [Онлайн] 42:2