Damianov, K.. " Team interaction for integration of students with intellectual disabilities. Интеграция школьников с ограниченными возможностями через командное взаимодействие. Мүмкіндігі шектеулі мектеп оқушыларының кіріктірілген командалық өзара әрекеттестіктері." Вестник КазНУ. Серия педагогическая [Онлайн], Том 42 Номер 2 (14 January 2016)