Қазақстан Республикасының мәнерлеп жүзу бойынша құрама командасының спортшы қыздарының физикалық дамуының көрсеткіштері. Показатели физического развития спортсменок сборной команды по синхронному плаванию Республики Казахстан.

  • A. B. Yermakhanova. Қазақ спорт және туризм академиясы

Аннотация

Мәнерлеп жүзу – спорттың субъективтік түрі және Олимпиадада жеңу көптеген факторларға байланысты. Мәнерлеп жүзуді Қазақстанда танымал ету және одан әрі қарай дамыту Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің, Қазақстан Республикасының «Спорттың Су Түрлері Федерациясы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің («ССТФ» РҚБ) күшімен іске асырылып жатыр. Алайда, тереңдігі, өлшемі, температуралық режімі бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келетін, арнайы музыкалық әуенмен, су астында бейне түсіріліммен сүйемелденетін, құрама команданы бір орталықтан дайындау үшін тренажерлар, акробатикалық және хореографиялықзалдармен жабдықталған арнайы базалардың жоқтығына, тағы басқа да қиыншылықтарға қарамастан, Қазақстанның мәнерлеп жүзу бойынша командасы халықаралық аренада өз өнерлерін көрсетуге тырысады. Зерттеу сынақ кезінде Қазақстан Республикасының мәнерлеп жүзу бойынша құрама командасының спортшы қыздарының физикалық даму көрсеткіштерінің статистикасы қарастырылды. Сынақ Қазақтың спорт және туризм академиясының Қазақ спорт ғылыми-зерттеуинститутында (ҚазСпорт ҒЗИ) жүргізілді. Жүргізілген тәжірибе негізінде мәнерлеп жүзуден спортшы қыздардың модельдік антропометрикалық сипаттамалары жасалды. Жүргізілген тәжірибеге біліктілігі мен жасы әр түрлі он мәнерлеп жүзуші спортшы қыздар қатысты.Синхронное плавание – субъективный вид спорта, и победа на Олимпиаде зависит от многих факторов. Популяризация и дальнейшее развитие синхронного плавания в Казахстане осуществляется благодаря общим усилиям Министерства культуры и спорта Республики Казахстан,Республиканскому Общественному Объединению «Федерация Водных Видов Спорта Республики Казахстан» (РОО «ФВВС»). Однако, несмотря на все трудности, которые вызваны отсутствием специализированных баз, соответствующих международным требованиям по размерам,глубине, температурному режиму, оснащенных специализированным музыкальным оборудованием, подводной видеосъемкой, тренажерами, акробатическим и хореографическим залами для централизованной подготовки сборной команды, команда синхронного плавания Казахстанастарается быть представленной на международной арене. В ходе исследовательского эксперимента была рассмотрена статистика показателей физического развития спортсменок сборной командысинхронного плавания Республики Казахстан. Эксперимент был проведен Казахским научно-исследовательским институтом спорта Республики Казахстан (КазНИИ спорта). На основании проведенного эксперимента были сделаны модельные антропометрические характеристикиспортсменок, специализирующихся в синхронном плавании. В проведенном эксперименте приняли участие десять синхронисток различной квалификации и возраста.

Литература

1 ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы жолдауы. – Астана, 2015.
2 Белоковский В.В. Көркем жүзу. – М.: Дене шынықтыру және спорт, 1990.- 112 бет.
3 Федерация водных видов спорта Казахстана // http://www.aquatics.kz/ru/federation/synchronized_swimming/history_of_synchronized_swimming/
4 Максимова, М.Н. Мәнерлеп жүзудегі спорттық жетістіктерді анықайтын факторлар:әдістемелік зерттемелер /
М.Н. Максимова. – М.: Дене шынықтыру және спорт, 1991. – 157 бет
5 Спорттың су түрлері: жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық / Н.Ж. Булгакова, М.Н. Максимова,М.Н. Маринич пен басқалары. – М.: Академия, 2003. – 320 бет.
6 Адам денесінің құрамының биоимпедансты талдауы // Николаев Д.В. ,Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г.– М.:Наука, 2009. – 392 бет.
7 Гордеева, М.В. мәнерлеп жүзуге мамандандырылған спортшы қыздардың арнайы физикалық дайындылығын бақылау / М.В. Гордеева, Т.В. Рудковская // Студенттердің дене тәрбиесі. – 2009. – № 1.- С. 16-19
8 Булгакова Н.Ж.Жүзу//Дене шынықтыру жоғары оқу oрындарына арналған оқулық. – М.: Дене шынықтыру
жәнеспорт, 2001. – 400 б.
Как цитировать
YERMAKHANOVA., A. B.. Қазақстан Республикасының мәнерлеп жүзу бойынша құрама командасының спортшы қыздарының физикалық дамуының көрсеткіштері. Показатели физического развития спортсменок сборной команды по синхронному плаванию Республики Казахстан.. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 48, n. 2, jan. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/368>. Дата доступа: 20 sep. 2021
Раздел
Психолого-педагогические исследования

Ключевые слова

мәнерлеп жүзу;біліктілік;антропометрикалық сипаттама; дуэт;топ;комбинация;жаттығу процесі; синхронное плавание; квалификация;антропометрическая характеристика, дуэт;группа;комбинация;тренировочный процесс;

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.