Новые подходы к методике совершенствования технико-тактической подготовки борцов казах-курес

  • E. Myrzabosynov Казахская академия туризма и спорта

Аннотация

Бұл жұмыста қазақ күресі палуандарының техникалық-тактикалық дайындығын модельдеу сипаттамасы негізінде жетілдіру мәселелері қарастырылады. Мақалада техникалық-тактикалық әрекеттерді жетілдіру нұсқалары, әр кезеңнің тапсырмаларын шешуге көмектесетін міндеттер мен әдістемелік тәсілдер баяндалған. Палуанның спорттық қызметтерінің ерекшеліктеріне басты назар аударылған. Авторлар жарыс кездесулерінің стенографиялық жазба көрсеткіштерін есепке алып отырды. Әзірленген әдістеменің тиімділігі педагогикалық тәжірибелердің нәтижелерімен расталған. Қазақ күресі палуандарының техникалық-тактикалық дайындығы бойынша автормен әзірленген модельдік сипаттамалары жаттықтырушыға жаттықтыру үрдісінде қорғаныстық және шабуылдау әрекеттерінің көптүрлілігін, жарыс кездесулерінде техникалық-тактикалық іс-әрекеттерді орындау тиімділігін қадағалауға мүмкіндік береді.Түйін сөздер: техникалық-тактикалық әрекеттер, қазақ күресі, белдесу, техникалық- тактикалық дайындық, спорттық әрекет.
Как цитировать
MYRZABOSYNOV, E.. Новые подходы к методике совершенствования технико-тактической подготовки борцов казах-курес. Вестник КазНУ. Серия педагогическая, [S.l.], v. 51, n. 2, p. 80-88, aug. 2017. ISSN 2520-2650. Доступно на: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/426>. Дата доступа: 04 mar. 2021
Раздел
Методика преподавания дисциплин

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Особенность: этот модуль требует, что бы был включен хотя бы один модуль статистики/отчетов. Если ваши модули статистики возвращают больше одной метрики, то пожалуйста также выберите главную метрику на странице настроек сайта администратором и/или на страницах настройки управляющего журналом.